تبلیغات
وبلاگ زندگی با شیمی - طول موج چند لیزر

طول موج چند نوع لیزر :
  • لیزر آرگون 193 نانومتر
  • لیزر کریپتون 248 نانومتر
  • لیزر زنون 308 نانومتر
  • لیزر نیتروژن 337 نانومتر
  • لیزر آرگون آبی 488 نانومتر
  • لیزر آرگون سبز 514 نانومتر
  • لیزر هلیوم نئون سبز 543 نانومتر
  • لیزر هلیوم نئون قرمز 633 نانومتر
  • لیزر یگ 1064 نانومتر
  • لیزر گاز کربونیک 10640 نانومتر