تبلیغات
وبلاگ زندگی با شیمی - سلام به خدا

سلام به خدا که تو آغوشش نگرانی ندارم

سلام به خدا که بودنش به شرایط و میل بستگی نداره

سلام به خدا که به آدم خیانت نمی کنه

سلام به خدا که سر بنده هاش منتی نداره

سلام به خدا که بعد از هر بخشش بندش رو می بوسه و لبخند می زنه

سلام به خدا که کنارته و تنهات نمی زاره حتی وقتی تنهاش می زاری

سلام به خدا که برای عاشق شدن بنده هاش اول اون قدم جلو میزاره

سلام به خدا که اگه دنیات به اندازه دنیایی که آفریده بزرگ باشه بازم مثل و مانندی براش نداری

سلام به خدا که بیشتر از وجود خودم وجودش رو حس می کنم و به وجودش محتاجم

سلام به خدا بدون هیج استدالال و منطقی قبل از اینکه کتاب ها منکرش شن و اشک ها اثباتش کنن

سلام به بهترین و قشنگ ترین ترین وجود

سلام سلام دوباره سلام می کنم به خدا که بودن تو کنارش همونی بود که می خواستم.

:)