تبلیغات
وبلاگ زندگی با شیمی - خداوند عزوجل به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود :

 

خداوند عزوجل به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود :

ای موسی ، سفارش مرا درباره 4 چیز خوب بخاطر بسپار :

1: تا وقتی كه گناهانت بخشیده نشده و مورد آمرزش قرار نگرفته ای ، به عیب دیگران نپرداز.
2: تا زمانی كه گنجها و خزانه های من تمام نشده ، برای رزق و روزیت غمناك نباش .
3: تا موقعی كه پادشاهی من از دست نرفته ، بجز من به دیگری امید نداشته باش .
4: تا هنگامی كه مُرده شیطان را ندیده ای ، از مكرش ایمن و آسوده خاطر نباش .