تبلیغات
وبلاگ زندگی با شیمی - منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته شیمی کاربردی
تاریخ : شنبه 8 مرداد 1390 | 07:13 ب.ظ | نویسنده : محسن کمالی فر
زبان عمومی:

1- گرامر  زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش.

2- لغت: TOFEL flash (vocabulary)- 504 absolutely essntial words

504 absolutely essntial words کتاب

۳- درك مطلب : (TOFEL flash (Reading ، زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزش


زبان تخصصی:
1- Scientific English for chemistry students Moghimi (Ph.D) and A. Mirjaie
2- واژه نامه شیمی ویرایش چهارم زیر نظر دكتر علی پور جوادی 3- زبان تخصصی شیمی I و II دكتر حسن منصوری. دكتر علیرضا رضوانی، دكتر ملك طاهر مقصودلو …) انتشارات دانشگاه امام حسین.


شیمی آلی:
منابع اصلی: 1- شیمی آلی- ولهارد- ویرایش دوم- ترجمه میرمحمد صادقی (سه جلد). 2- نگرشی بر طیف‌سنجی- پاویا ترجمه برهمن موثق. 3- شیمی آلی- نوشته موریسون- بوید ویرایش ششم ترجمه سیدی- یاوری- میرشكرایی (سه جلد). 4- شناسایی سیستماتیك تركیبات آلی- نوشته شراینر ترجمه مهران غیاثی.
منابع جهت مطالعه بیشتر: 5- شیمی آلی- سولومونز- ویرایش ششم- ترجمه مجید هروی (سه جلد). 6- شناسایی تركیبات آلی به روش طیف‌سنجی- نوشته سیلور اشتاین ترجمه میرمحمد صادقی. 7- نام‌گذاری در شیمی آلی مركز نشر دانشگاهی 8-راهنمایی واكنش‌های شیمی آلی ترجمه عیسی یاوری، افسانه صدری  9- سنتز مواد آلی ترجمه دكتر علمدار آشناگر


شیمی معدنی:
منابع اصلی: 1- شیمی معدنی I: دكتر ملاردی – دكتر آقا بزرگ (سه جلد)  2- شیمی معدنی I:دكتر حسین آقا بزرگ و دكتر حمیدرضا آقا بزرگ. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم . 3- شیمی معدنی II: دكتر آقا بزرگ، دكتر یوسفی انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم. منابع اضافی جهت مطالعه بیشتر:
4- شیمی معدنی میسلر و تار (جلد I و II)
 5- Inorganic chemistry by Shriver 5- Inorganic chemistry by Purcell & Kotz


شیمی آلی- فلزی:
1- شیمی آلی فلزی دكتر عابدینی- بقاعی. 2- شیمی آلی فلزی دكتر آذریان بقال.
 3- Organometallics, by Elschenborich, Salzer.

شیمی تجزیه:
منابع اصلی: 1- مبانی شیمی تجزیه اسكوگ جلد 1 و 2، مركز نشر دانشگاهی . 2- اصول تجزیه دستگاهی اسكوگ- وست، جلد 1 و 2 مركز نشر دانشگاهی. 3 - الكتروشیمی تألیف دكتر جمشید مفیدی انتشارات دانشگاه تهران.
منابع برای مطالعه بیشتر: 4- شیمی تجزیه كمی فریتس و شنك، جلد 1 و 2، انتشارات دانشگاه اصفهان . 5- شیمی تجزیه كمی هریس، جلد 1 و 2 مركز نشر صنعتی اصفهان. 6- آمار برای شیمی تجزیه، ترجمه گلابی، انتشارات دانشگاه تبریز. 7- روش‌‌های دستگاهی در تجزیه شیمیایی یوئینگ- انتشارات دانشگاه شیراز. 8 - روش‌های كروماتوگرافی ترجمه سید واقف حسین، جمشید منظوری لشكر

شیمی فیزیك:
1- Levine. Phy. Chem. Latest, Ed. Mc. Grow- Hill. (19)
2- Atkins, P.W. Physical chemistry 4th ed.
3- Alberty, R.A. Phy. Chem. Latest Ed. John Willey.
4- Barrow. Phy. Chem. Latest Ed. Mc. Grow- Hill.

شیمی كوانتوم:
1- مبانی شیمی كوانتوم- لواین- ترجمه انتشارات دانشگاه مشهد. 2- شیمی كوانتومی‌هانا- ترجمه دكتر علی‌اكبر صبوری.

مبانی طیف‌سنجی مولكولی:
1- مبانی طیف‌سنجی مولكولی نوشته Banwell ترجمه دكتر اسلامپور- دكتر حسن‌پور انتشارات آستان قدس. 2- مبانی طیف‌سنجی مولكولی- هولاس- ترجمه دكتر اسلامپور- انتشارات دانشگاه تربیت معلم