تبلیغات
وبلاگ زندگی با شیمی - گزارش کار شیمی فیزیک1{تعیین ثابت گازها}
تاریخ : دوشنبه 14 فروردین 1391 | 09:06 ب.ظ | نویسنده : محسن کمالی فر

گزارش کار شیمی فیزیک1 "تعیین ثابت گازها

در حجم ثابت، فشار مقدار معینی از یك گاز با دمای مطلق آن نسبت مستقیم دارد. یعنی

به عبارت دیگر در حجم ثابت، نسبت فشار مقدار معینی از یك گاز به دمای مطلق آن مقداری ثابت است. ثابت عمومی گازها را (که به ثابت جهانی گازها٬ ثابت گاز ایده‌آل نیز مشهور است) یک ثابت فیزیکی است و و در معادله نرنست  ٬معادله بولتزمن كه معادله گاز ایده‌آل نیز کاربرد دارد و مقدارش در واحدهای SI برابر است با

R = 8.314472(15) J · K-1 · mol-1

                                                                                  

     

دو عدد درون پرانتز اعدادی هستند که درباره آنها شک و شبهه وجود دارد. و مقدار آن از طریق معادله گاز ایده‌آل بدست می آید.

ایزوترم های یک گاز ایده آل

 

گاز ایده‌آل یک تقریب از گازهای حقیقی است که برای مقاصد محاسباتی بکار می‌رود. گاز ایده‌آل به گازی گفته می‌شود که:بین ذرات آن نیرویی وجود نداشته باشد و تنها برهم‌کنش بین ذرات، برخورد صلب باشد.

گازهای حقیقی را در چگالی‌های پایین با تقریب خوبی می‌توان ایده‌آل فرض کرد

قانون بویل :

رابطه ی بین فشار و حجم یک گاز در 1662 میلادی توسط رابرت بویل ( Robert Boyle ) اندازه گیری شد . بویل متوجه شد که افزایش فشار وارد شده بر یک گاز با کاهش حجم آن متناسب است . اگر فشار دو برابر شود ، حجم به نصف کاهش می یابد . اگر فشار سه برابر شود ، حجم به یک سوم حجم اولیه اش می رسد . قانون بویل می گوید که در دمای ثابت ، حجم گاز با فشار رابطه ی عکس دارد.

قانون گازهای ایده آل:در دما و فشار ثابت حجم یک گاز با تعداد مول های آن نسبت مستقیم دارد . حجم یک مول گاز نصف حجم اشغال شده توسط 2 مول گاز می باشد .
طبقه بندی: شیمی فیزیک و دانلود گزارش کار،